Ingenjörsdagen - Online Edition leds av

Emma Frans
Doktor i medicinsk epidemiologi, forskare vid Karolinska institutet, skribent, författare och erkänd vetenskapskommunikatör

Läs mer

Gunnar Wetterberg
Föreläsare, skribent, författare till boken "Ingenjörerna" och tvåfaldig mästare av "På Spåret"

Läs mer

Eventet kommer att sändas i nätverksplattformen Brella.

Klicka på länken eller använd koden för att komma åt sändningen. 

Join Code: ingenjorsdagen2021 

Join URL: https://next.brella.io/join/in...


Sveriges första officiella dag för ingenjörer

27 April går den första Ingenjörsdagen av stapeln. Det blir en dag med strålkastarljuset riktat mot ingenjörerna och de framgångar som redan skapats men även en blick in i framtiden och den teknik och de lösningar som kommer göra vår värld till en smartare och bättre plats.

En dag då vi hyllar dig som ingenjör och er innovationskraft, kreativitet och hårda, noggranna arbete – förmågor som ligger till grund för Sveriges konkurrenskraft i världen.

Stora Ingenjörspriset
Förutom inspiration, föreläsningar och kunskapsdelande, kommer även "Stora Ingenjörspriset” delas ut i flera kategorier. En ingenjör eller ett team med övervikt av ingenjörskompetens kan vinna i kategorierna: 

- Ledarskap
- Inkludering
- Hållbarhet
- Innovation
- Digitalisering

Prisutdelningen för Stora Ingenjörspriset kommer äga rum under Ingenjörsdagen som i år arrangeras som digitalt event för alla Sveriges ingenjörer.

Boka din kostnadsfria biljett idag!

Eventet kommer att sändas i nätverksplattformen Brella.

Klicka på länken eller använd koden för att komma åt sändningen. 

Join Code: ingenjorsdagen2021 Join URL: https://next.brella.io/join/in...

Boka din biljett här!

Program 27 april 2021

Välkommen till Ingenjörsdagen

Emma Frans, forskare, doktor i epidemiologi och vetenskapsskribent leder tillsammans med historikern Gunnar Wetterberg dagen. David Gustafsson, vinnare av Lego Masters 2020 introducerar sitt bygge som pågår under sändningen och initiativtagare till Ingenjörsdagen Tim Bräck intervjuas

10min

Panelsamtal: Vägen mot klimatneutrala bostäder

Samtal med Christoffer Järkeborn från Skanska om hållbarhet inom byggbranchen, klimatneutrala bostäder och framtidsvisioner.

10min

Prisutdelning av Stora Ingenjörspriset i Hållbarhet

10min

Nätverkande

Genom Brella kan du nätverka med de andra deltagarna och ingenjörsföretagen.

45min

Panelsamtal: En digital transformationsresa

Samtal med Mikael Cato och Niklas Olsson från Scania om det digitala skiftet och framtiden inom transportbranschen.

10min

Prisutdelning av Stora Ingenjörspriset i Digitalisering

10min

Panelsamtal: Att arbeta Autonomt

Samtal med Petronella Posti och Frida Carling från Solita om autonomi och självledarskap på en arbetsplats.

10min

Prisutdelning av Stora Ingenjörspriset i Ledarskap

10min

Nätverkande

Genom Brella kan du nätverka med de andra deltagarna och ingenjörsföretagen.

45min

"Ingenjörerna" en föreläsning av Gunnar Wetterberg

Gunnar Wetterberg föreläser om svensk ingenjörshistoria.

20min

Panelsamtal: Innovation drivet av mångfald

Samtal med Gustav Kälvesten och Louise Dolck Strömberg från Axis Communications om hur mångfald och inkludering kan främja och driva innovation.

10min

Prisutdelning av Stora Ingenjörspriset i Inkludering

10min

Panelsamtal: Framtidens transportsystem

Samtal med Sam Berggren och Dayana Samba om framtidsutvecklingen för statliga transportsystem i Sverige, EU och globalt.

10min

Prisutdelning av Stora Ingenjörspriset i Innovation

10min

Sammanfattning av dagen

David Gustafsson visar upp sin färdiga legokonstruktion och Emma och Gunnar, tillsammans med Tim Bräck, avslutar med reflektioner från dagen.

5min

Nätverkande

Dagen avslutas med nätverkande och utbyte mellan deltagarna.

45min

Ingenjörsdagen avslutas

Kontaktperson