Anmäl dig här

21 september 2021 12:00-13:00

Innovationskraften idag är stor, där den digitala utvecklingen med nya datakällor, AI och framtidens fordon går snabbt samtidigt som den långsiktiga utvecklingen av transportsystemet med fysiska åtgärder tar lång tid att planera och genomföra.

Trafikverket har en viktig del i att kombinera dessa två och behöver därför vara snabbrörliga för att driva innovation, samtidigt som vi hanterar ett komplext transportsystem där infrastrukturen förändras långsamt. Trafikverket bjuder in till två lunchseminarium under september för att diskutera framtidens samhällsutveckling.

Del 2

Hur förändras samhället? Vi är en del av den förändringen, oavsett om vi väljer att driva den eller att följa den. Många företag kan driva utveckling inom deras organisation. Trafikverket måste driva innovation, men göra det i det befintliga samhället där traditionella sätt redan är etablerade och därför måste tas hänsyn till. Komplexiteten ligger i att medan vissa ska automatisera en fabrik, ska vi automatisera hela samhället.

Länk till webinaret kommer att skickas ut i god tid innan

Anmäl dig här

Föreläsare

Olof Johansson

Vägsystem

Olof Johansson är Programchef för ett innovationsprogram på Trafikverket med ansvar att ta fram nya typer av åtgärder där digitaliseringens möjligheter kan nyttjas i planeringsarbetet och bidra till ett hållbart samhälle. Genom att undersöka möjligheter inom områden som uppkoppling, automatisering och informationshantering får han i sin vardag göra det han brinner för; utveckling och innovation samt hur vi genom att korsbefrukta olika kompetenser och sektorer kan skapa samhällsutveckling på riktigt. Den 21 september pratar Olof om hur samhället förändras och hur vi är en del av den förändringen, oavsett om vi väljer att driva den eller följa den. När många organisationer driver utveckling inom sin egen organisation, måste Trafikverket både driva innovation men också göra det i det befintliga samhället där traditionella sätt redan är etablerade och därför måste tas hänsyn till. Hur automatiserar man ett helt samhälle?

Läs mer

I samarbete med Ingenjörsjobb